کنترل تردد

کنترل تردد :


ممکن است برای هر کس پیش آمده که هنگام ورود به منزل کلید درب ها را فراموش کرده باشیم. برای حل این مشکل بهترین راه حل داشتن یک سیستم کنترل تردد است که دسترسی را فقط برای اهالی منزل ممکن سازد . با نصب سیستم کنترل تردد کاربر از هر مکان تمامی دسترسی های منزل خود را تحت کنترل قرار میدهد.
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان