آیفون های تصویری هوشمند

آیفون تصویری هوشمند:


استفاده از تاچ مثل عنوان کنترل هوشمند تجهیزات و همچنین استفاده از همان تاچ قبل به عنوان آینده تصویری هوشمند میتواند هزینه خرید ایفون تصویری مجزا را برای کاربر کاهش دهد . این آیفون تصویری امکاناتی همچون دوربین تحت شبکه ،ذخیره تصویر مراجعه کننده ها ، امکان انتقال تماس ایفون روی موبایل یا تبلت و همچنین تماس تصویری بین طبقات را دارا میباشد . کاربر از هر نقطه از دنیا میتواند به فرد مراجعه کننده به درب منزل خود تماس تصویری برقرار کند.
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان