آیفون تصویری هوشمند

آیفون تصویری هوشمند:


1- پنل سرور هوشمند جهت آیفون تصویری تحت شبکه
2- امکان انتقال تماس روی موبایل (ios / Android)
3- دارا بودن سیستم ارتباطی VOIP
4- ذخیره تصویر فرد مراجعه کننده
5- قابلیت تعریف 999 واحد به صورت تفکیک پذیر
6- کنترل از طریق کارت یا رمز
7- دوربین دید در شب رنگی 2 مگا پیکسلی
8- دارای تنوع بسیار جهت انواع سلیقه ها
9- تماس تصویری بین طبقات
10- قابلیت اتصال 8 دوربین تحت شبکه
11- قابلیت face define (تشخیص چهره)

مانیتور داخلی 290M-S6


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل لینوکس
-پشتیبانی پروتکل 2.0 SIP استاندارد
-قابلیت کنترل واحد با پنل دیواری
- قابلیت تماس از هر پنل بیرونی
- باز کردن درب واحد و درب خانه با استفاده از پنل
- قابلیت ارسال پیام به هر مانیتور داخلی
- قابلیت دریافت هشدار از هر مانیتور داخلی
- کاربرد در اتاق امنیتی یا اتاق کنترل
- ارتباط با و پشتیبانی از بیش از یک مرکز مدیریت
monitor9

مانیتور داخلی 902M-S0


- سیستم عامل اندروید
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor18

مانیتور داخلی 902M-S6

- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل اندروید
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor19

مانیتور داخلی 280M-I6


- صفحه نمایش 4.3 اینچی TFT
- سیستم عامل لینوکس
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- قابل استفاده در آسانسور و خانه هوشمند
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor20

مانیتور داخلی 902M-S2


- صفحه نمایش 7 اینچی خازنی
- سیستم عامل اندروید
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor21

مانیتور داخلی 280M-I8


- صفحه نمایش 4.3 اینچی TFT
- سیستم عامل لینوکس
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- قابل استفاده در آسانسور و خانه هوشمند
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor22

مانیتور داخلی 902M-S7


- صفحه نمایش 10 اینچی
- سیستم عامل لینوکس
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- قابل استفاده در آسانسور و خانه هوشمند
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor23

مانیتور داخلی 280M-S4


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل لینوکس
-دریافت اطلاعات
-ذخیره‌سازی تصویر
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- قابل استفاده در آسانسور و خانه هوشمند
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- مقاوم و پایدار
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor24

مانیتور داخلی 280M-S4


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل لینوکس
-دریافت اطلاعات
-ذخیره‌سازی تصویر
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- قابل استفاده در آسانسور و خانه هوشمند
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- مقاوم و پایدار
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor25

مانیتور داخلی 902M-S3


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل اندروید
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor26

مانیتور داخلی 280M-S4


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل لینوکس
-دریافت اطلاعات
-ذخیره‌سازی تصویر
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- قابل استفاده در آسانسور و خانه هوشمند
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- مقاوم و پایدار
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor27

مانیتور داخلی 280M-S6


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل لینوکس
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor28

مانیتور داخلی 902M-S4


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل اندروید
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor29

مانیتور داخلی 280M-S8

- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل لینوکس
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor30

مانیتور داخلی 902M-S9


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل اندروید
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor31

مانیتور داخلی 280M-S3


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل لینوکس
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-دریافت اطلاعات
-ذخیره‌سازی تصویر
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- قابل استفاده در آسانسور و خانه هوشمند
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- مقاوم و پایدار
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor32

مانیتور داخلی 280M-I7


- صفحه نمایش 4.3 اینچی TFT
- سیستم عامل لینوکس
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- قابل استفاده در آسانسور و خانه هوشمند
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor33

مانیتور داخلی 902M-W2


- صفحه نمایش 7 اینچی
- سیستم عامل اندروید
- اینترکام ویدئو بین آپارتمان‌ها
-ضبط ویدئویی و صوتی
- پشتیبانی از 8 دوربین IP
- پشتیبانی از 16 زنگ هشدار
- کارت TF اختیاری
- سازگار با IOS و Android Smart Home
- سفارشی سازی
- در انواع رنگها: سیاه/نقره‌ای/طلایی/قرمز/سفید
monitor34
USAIran