فراخوان آسانسور

احضار آسانسور :


سیستم احضار آسانسور از سیستم کنترل آسانسور هوشمند استفاده می کند. احضار آسانسور به این معنی است که کاربر در زمان مناسب برای بلند کردن آسانسور روی زمین آماده است. با نصب این تجهیزات، کاربر می تواند یک برنامه از پیش تنظیم شده یا تلفن همراه را تنظیم کند تا آسانسور را از هر طبقه به طبقه ی خود احضار کند و از زمان انتظار آسانسور جلوگیری کند.
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان