ترموستات هوشمند

ترموستات هوشمند :


یکی دیگر از امکانات یک سیستم هوشمند ،کنترل سیستم تهویه یا سرمایش و گرمایش میباشد ترموستات هوشمند isee قابلیت کنترل فن کوِيل ،کولر ، اسپیلیت و... را در هر منطقه ای دارد . امکاناتی همچون کنترل خودکار دمای محیط کنترل تجهیزات تهویه از راه دور و...
کاربر میتواند توسط ترموستات ،تاچ پنل هوشمند و همچنین موبایل یا تبلت از تمامی امکانات ترموستات هوشمند استفاده کند.