فراخوان آسانسور

ماژول آسانسور:1- احضار آسانسور توسط سیستم هوشمند
2- نصب سریع و آسان بدون دخالت در تابلو آسانسور
3- قابلیت کنترل همزمان چند واحد برای یک آسانسور
3- ارتباط از طریق پروتکل مدباس (ارتباط سیمی)
4- امکان کنترل ماژول از راه دور
5- امکان کنترل از طریق سیستم هوشمند و حالت سنتی (دستی)
6- نصب به صورت ماژولار و تابلویی 7- قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر