ماژول روشنایی

ماژول روشنایی:


1- کنترل هوشمند روشنایی
2- ارتباط از طریق پروتکل مدباس (ارتباط سیمی)
3- امکان کنترل ماژول از راه دور
4- امکان کنترل از طریق سیستم هوشمند و حالت سنتی (دستی)
5- کنترل تک تک تجهیزات روشنایی
6- نصب به صورت ماژولار و تابلویی
7- قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر