کلید هوشمند پرده برقی

کلید هوشمند پرده برقی:1- کنترل موتور پرده از طریق سیستم هوشمند
2- ارتباط از طریق پروتکل مدباس (ارتباط سیمی)
3- امکان کنترل ماژول از راه دور
4- امکان کنترل از طریق سیستم هوشمند و حالت سنتی (دستی)
5- نصب به صورت ماژولار و تابلویی
6- قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر