ماژول پریز

ماژول پریز:1- کنترل هوشمند پریزها و مصرف کننده ها
2- ارتباط از طریق پروتکل مدباس (ارتباط سیمی)
3- امکان کنترل ماژول از راه دور
4- امکان کنترل از طریق سیستم هوشمند و حالت سنتی (دستی)
5- کنترل تک تک مصرف کننده های متصل به کلید
6- نصب به صورت ماژولار و تابلویی
7- قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان