کلید لمسی هوشمند

کلید لمسی هوشمند1- کلید هوشمند روشناسی با پروتکل مدباس
2- امکان کنترل روشنایی از راه دور
3- امکان کنترل روشنایی از طریق تاچ پنل
4- قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان