کنترل مصرف کننده ها

کنترل مصرف کننده ها :


از تمایزات سیستم هوشمند isee در اختیا ر گذاشتن امکان کنترل تک تک تجهیزات و مصرف کننده های الکتریکی منزل برای کاربر میباشد کاربر میتواند تک تک پریز ها به طور جداگانه را کنترل کند.همچنین کنترل تمامی ساختمان ،آب نما ،درب پارکینگ و ... را تحت کنترل خود قرار دهد.
به عنوان مثال :فرض کنید کاربر هنگام خواب نیاز دارد باتری موبایل خود را شارژ کند و از این موضوع اطلاع دارد که اگر زمان زیادی (تاصبح) موبایل خورا زیر شارژ قرار دهد باتری آن خراب میشود حال اگر شارژ را به پریزی وصل کند که هوشمند میباشد میتواند طوری آن را تنظیم کند که با کامل شدن شارژباتری برق پریز نیز قطع شود.
همچنین در مثالی دیگر : هنگام خروج از منزل نیاز به روشن بودن تجهیزاتی همچون تلویزیون ، سیستم صوت ،گیرنده دیجیتال و... روی حالت stand by نیست و با انتخاب سناریو ی خروج این تجهیزات خاموش و رد مصرف برق صرفه جویی میشود .
و در مثال اخر اگر کاربر بعد از خروج از منزل فراموش کرده باشد مصرف کننده همچون اتو را از پریز خود کشیده باشد این اتفاق میتواند باعث آتش سوزی شود .حال اگر پریز منزل کاربر هوشمند باشد میتواند توسط نرم افزار موبایل خود پریز فعال را خاموش کند و خطر آتش سوزی را به صفر برساند.
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان