نوامبر

نوامبر 21, 2020
پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند چیست ؟

جستجوی یک مکان پارک برای بسیاری از مردم در سراسر جهان به یک عادت روزمره تبدیل شده است. این معمولاً یک فرآیند وقت گیر و ناامیدکننده […]
نوامبر 21, 2020
معایب فناوری خانه هوشمند

معایب فناوری خانه هوشمند

معایب فناوری خانه هوشمند به همان اندازه مزایا مهم است. افرادی که اهل کامپیوتر و تکنولوژی نیستند نمی خواهند در یک خانه هوشمند زندگی کنند. آن […]
نوامبر 16, 2020
دستگاه خانه هوشمند برای صاحبان حیوانات خانگی

دستگاه خانه هوشمند برای صاحبان حیوانات خانگی

درباره دستگاه خانه هوشمند برای صاحبان حیوانات خانگی همه ما در کارهایی وقت داشته ایم که تعجب می کنیم حیوانات خانگی ما در چه وضعیتی قرار […]
نوامبر 16, 2020
پروتکل MQTT

پروتکل MQTT چیست و چگونه با OpenHab از آن استفاده کنیم

در این مقاله هر آنچه به چگونگی این که پروتکل MQTT چیست و چگونه با OpenHab از آن استفاده کنیم را که پروتکل MQTT و نحوه […]
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان