پروژه فراز

مجتمع تفریحی زیتون
فوریه 25, 2019

  نام پروژه: فراز

  نام کارفرما: آقای خطیب
  سال اجرای پروژه: 1395
  امکانات پروژه:
  روشنایی هوشمند
  سناریوپذیری هوشمند
  کنترل محلی
  کنترل اینترنتی
  ایفون تصویری
  ارتباط تصویری بین طبقات
  ۲