فوریه

فوریه 2, 2021
خانه های سنتی

تفاوت خانه های سنتی و خانه های هوشمند

ما در این مقاله قصد داریم که برخی از موارد ضروری خانه های سنتی را از گذشته تا حال و همچنین جوانب مثبت و منفی هر […]
فوریه 2, 2021
خانه هوشمند KNX

خانه هوشمند KNX چیست؟

KNX فناوری است که اتوماسیون عملکردهای انتگرال هر ساختمان مسکونی، تجاری یا صنعتی مانند HVAC، سیستم های روشنایی، چندرسانه ای، امنیتی، مدیریت انرژی و موارد دیگر […]
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان